Mali kraški maraton

Kje?

Sežana - športni park
Kosovelova ulica 5, Sežana

Kdaj?

nedelja, 24. 3. 2024, ob 11:00 

Prijavnina

RAZPISANI TEKI

 • Polmaraton (21.098 m),
 • 10ka (10.400 m) in
 • Klančarjevih 6 (6.200 m)

PRIJAVA NA Polmaraton, 10ko in Klančarjevih 6

 • INDIVIDUALNE PRIJAVE za vse razpisane teke organizator sprejema do vključno 18. marca 2024. Prijava je mogoča preko spletne prijave. Na dan prireditve je prijava možna v prijavni službi, vendar le v primeru prostih mest.
   
 • SKUPINSKE PRIJAVE (najmanj deset (10) tekačev) organizator sprejema do vključno 18. marca 2024. Prijava je mogoča preko spletne prijave. Na dan prireditve skupinska prijava ni možna.

PRIJAVNINA

za Polmaraton (21.098 m), 10ka (10.400 m) in Klančarjevih 6 (6.200 m)

Plačilo prijavnine je pogoj za uspešno prijavo na tekaško prireditev. Prijava ne bo sprejeta, dokler ni vplačana prijavnina v rokih in po cenah, ki so določene v nadaljevanju.

Na tekaško prireditev se lahko prijavijo posamezniki ali skupine. Višina prijavnine je določena v tabeli in je enaka za vse teke, neodvisno na katerega se tekač ali skupina prijavlja. Višina prijavnine velja za enega tekača, odvisna pa je od tega, ali se prijavlja posamezni tekač ali gre za skupinsko prijavo.

plačilo do dne posamezniki organizirane skupine*
15. 2. 2024 37,00 EUR 34,00 EUR
16. 2. – 18. 3. 2024 43,00 EUR 40,00 EUR
Prijava na dan prireditve
*(če so prosta mesta)
60,00 EUR /
*Prijavnina za posameznike v organizirani skupini najmanj 10 tekačev - obvezna skupinska prijava s prijavnim obrazcem na spletni strani.

Opozorilo: zadnji dan za oddajo in plačilo skupinske prijave je 19. 3. 2024! Po tem datumu dodajanje posameznikov v skupino ne bo več mogoče.  

Za skupinsko prijavnico morate obvezno predložiti fotokopijo plačane prijavnine.
 

Prijavnina za PRIJATELJSKI paket (Mali kraški maraton in Istrski maraton)

Plačilo in prijava do PRIJATELJSKI PAKET*
do 31. 1. 2024 69,00 EUR
1. 2. – 15. 2. 2024 74,00 EUR
16. 2. – 18. 3. 2024 80,00 EUR

*prijavnina velja le za posamezne prijave.
Oproščeno DDV po 42/1/12 ZDDV-1 ter 132(1)(m,o) direktive 2006/112/ES
 

Prijavnina za MEDNARODNI paket (Mali kraški maraton in Triste 21k 5. 5. 2024)

Plačilo in prijava do MEDNARODNI PAKET*
do 18. 3. 2024 55,00 EUR

*prijavnina velja le za posamezne prijave.
Oproščeno DDV po 42/1/12 ZDDV-1 ter 132(1)(m,o) direktive 2006/112/ES
 

PRIJAVNINA brez skrbi

Za mirnejši prihod na startno ciljni prostor izberi paket »prijavnina brez skrbi«, ki zagotavlja prosto parkirišče brez iskanja.

Prijavnina brez skrbi vključuje:

 • Prijavnino na mali kraški maraton (6 km, 10 km ali 21 km)
 • Rezervirano parkirišče 150 m od startno-ciljnega prostora
Plačilo do dne Posamezniki
do 15. 2. 2024 47,00 €
16. 2.-18. 3. 2024 53,00 €

*prijavnina velja le za posamezne prijave.
Oproščeno DDV po 42/1/12 ZDDV-1 ter 132(1)(m,o) direktive 2006/112/ES
 

PREMIUM PRIJAVNINA

Nadgradite svojo izkušnjo na dan maraton in se izognite dodatnemu stresu. Na voljo imamo 50 VIP paketov!

Da bi se na Krasu še lepše imeli PREMIUM prijavnino izberi

Premium prijavnina vključuje:

 • Prijavnino na mali kraški maraton – brez čakanja na prevzem (6km, 10km ali 21 km)
 • Rezervirano parkirišče 150 m od startno-ciljnega prostora
 • Tuš in garderobo
 • Okrepčilo pred začetkom teka
 • Okrepčilo po teku v VIP prostoru
Plačilo in prijava do PREMIUM PRIJAVNINA
do 18. 3. 2024 100,00 €

*prijavnina velja le za posamezne prijave.
Oproščeno DDV po 42/1/12 ZDDV-1 ter 132(1)(m,o) direktive 2006/112/ES
 

Vplačila startnin so na IBAN: SI56 0110 0600 8334 748
BIC / SWIFT koda Banke Slovenije: BSLJSI2X

Kot predprijavo bomo upoštevali le plačane prijavnice, ki bodo izpolnjene preko spletne strani, do vključno ponedeljka, 18. 3. 2024. Predprijav po tem datumu ne bomo več sprejemali. Prijava bo možna na dan prireditve v primeru, da so še prosta mesta.

Število prijav je omejeno na 3000 plačanih prijav.

PLAČILO PRIJAVNINE

Prijavnino tekači poravnajo z UPN obrazcem na transakcijski račun Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana št. SI56 0110 0600 8334 748.

Na UPN obrazcu je OBVEZNO potrebno navesti ime in priimek tekača/tekačice in sklic oz. referenco.

PRIJAVNINA vključuje: Organizirano tekaško prireditev, startno številko z merilnim čipom, varovanje trase, medicinsko asistenco, okrepčila na progi in na cilju, obrok, spominsko medaljo, ki jo prejme tekmovalec na cilju, ter funkcionalno darilo, merjenje in objavo rezultatov, pokale in nagrade za najboljše tri tekmovalce absolutno, nagrade za tri najhitrejše v svoji kategoriji na 21 km ter zdravniško oskrbo.
 

 • ODJAVE DO 31. 1. 2024
  Odjave do vključno 31.1.2024 so možne brez navajanja razlogov za odjavo. Odjavo prijavitelj pošlje pisno na elektronski naslov organizatorja najpozneje do 31.1.2024. Vplačnik mora v pisni zahtevi navesti svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, elektronsko pošto in telefonsko številko, številko transakcijskega računa in ime banke). Organizator v tem primeru obračuna 10,00 EUR administrativnih stroškov na posameznega tekača, razliko pa vrne vplačniku na navedeni transakcijski račun v roku 30 dni od prejetega zahtevka.
   
 • ODJAVE PO 1. 2. 2024
  V primeru, da prijavitelj odjavi udeležbo na prireditvi po 1.2.2024, mora poslati organizatorju zdravniško potrdilo, s katerim odjavi udeležbo. Poleg zdravniškega potrdila mora organizatorju sporočiti še: ime, priimek, naslov, elektronsko pošto in telefonsko številko, številko transakcijskega računa in ime banke. V tem primeru organizator obračuna 10,00 EUR administrativnih stroškov na posameznega tekača, razliko pa vrne vplačniku na navedeni transakcijski račun v roku 30 dni od prejetega zahtevka.
  Odjava mora biti skupaj z zdravniškim potrdilom na naslov organizatorja odposlana najpozneje dne 27.3.2024. Odjave, poslane po tem datumu ne bodo upoštevane.
   
 • ODJAVE V PRIMERU ODPOVEDI PRIREDITVE
  V primeru, da organizator odpove tekaško prireditev, odjave od dneva objave odpovedi niso več mogoče v nobenem primeru.
  Organizator si pridržuje pravico do odpovedi prireditve, vendar le zaradi višje sile oziroma dogodkov, na katere ne more ali ni mogel vplivati in mu onemogočajo izvedbo prireditve na tak način, da bi lahko zagotovil nemoten potek prireditve oziroma zagotovil ustrezno stopnjo varnosti za udeležence.
  Organizator si pridržuje pravico do prestavitve datuma prireditve.
  Organizator se zavezuje storiti vse, kar je v njegovi moči, da do odpovedi prireditve ne pride. V primeru, da do odpovedi pride, pa se zavezuje takoj obvestiti že prijavljene udeležence preko kontaktnih podatkov, ki so jih posredovali ob prijavi na spletni strani organizatorja ter, v kolikor je mogoče, tudi preko sredstev javnega obveščanja.
  Vsi tekači so s tem seznanjeni in se zavedajo ter strinjajo, da v primeru odpovedi prireditve, odjave od tistega dne ne bodo več možne, imeli pa bodo možnost izbire med prenosom prijavnine na naslednjo fizično izvedbo prireditve ali prejemom vračila vplačanih sredstev, zmanjšanih za 5,00 EUR administrativnih stroškov na posameznega tekača, v roku 30 dni od odpovedi.

Oproščeno DDV po 42/1/12 ZDDV-1 ter 132(1)(m,o) direktive 2006/112/ES

Opozorilo: Prijava velja le s plačilom prijavnine. Zadnji dan za prijavo in plačilo je ponedeljek, 18. 3. 2024 oziroma do zapolnitve mest (3000 tekačev).

Tisti udeleženci tekov, ki so ob prijavi sporočili številko mobilnega telefona bodo po prireditvi prejeli SMS z doseženim rezultatom.

Razpis.pdf

Tekmovalne kategorije

Polmaraton (21.098 m)

kategorija (moški, ženske) leto rojstva
A do 29 let  1995 – 2006
B od 30 – 34 let  1990 – 1994
C od 35 – 39 let  1985 – 1989
D od 40 – 44 let  1980 – 1984
E od 45 – 49 let  1975 – 1979
F od 50 – 54 let  1970 – 1974
G od 55 – 59 let  1965 – 1969
H od 60 – 64 let  1960 – 1964
I od 65 – 69 let  1955 – 1959
J starejši nad 70 let  1954 in starejši

10ka (10.200 m)

Enotna moška in enotna ženska kategorija.

Trase

Start in cilj vseh tekov je v Športnem parku Sežana.

Trasa polmaratona bo potekala po ulicah Sežane in se nadaljevala skozi Lipico, kjer prestopimo državno mejo. Po prestopu meje tečemo skozi Bazovico proti Padričam, Trebčam in preko Orleka nazaj proti Sežani. Samo kratek odsek proge v dolžini cca 250 m ni asfaltiran.

Proga na 10 km poteka iz startno-ciljnega prostora po ulicah Sežane v Orlek, po Živem muzeju Krasa in se vrne v startno–ciljni prostor.

Proga rekreativne 6 ke poteka iz startno-ciljnega prostora po ulicah Sežane, po Živem muzeju Krasa in se vrne v startno–ciljni prostor.

Polmaraton (21.098 m)

10ka (10.400 m)

Klančarjevih 6 (6.200 m)

Otroški teki

Preživite z nami eno zabavno in zdravo dopoldne, ki bo pravi uvod v tople pomladne dni, ki prihajajo. V sklopu 22. Malega kraškega maratona bodo potekali:

 • Žrebiček - tek za predšolske otroke - 400 m,
 • Lipov list - tek za šolske otroke od 1. do 3. razreda - 550 m,
 • Podkev za srečo - mini maratonček - od 4. do 6. razreda - 1.200 m,
 • Lipicanec - mladi kraški maraton - od 7. do 9. razreda - 1.600 m
Žrebiček 400 m
Lipov list 550 m
Podkev za srečo 1200 m
Lipicanec 1600 m

Prireditveni prostor

Parkirišča

Postajališče za AVTODOME

 tukaj >>>>